องค์การบริหารส่วนตำบลโคคลาน อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว : www.ko-klan.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 151 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  26 ม.ค. 2567    ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโคคลาน ประจำปีงบประมาณ 2567 13
  25 ม.ค. 2567    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง 7
  19 ม.ค. 2567    ประกาศ อบต.โคคลาน เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 10
  2 ม.ค. 2567    ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 16
  13 ธ.ค. 2566    การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2567 8
  31 ต.ค. 2566    ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างฯ 62
  30 ต.ค. 2566    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง 43
  27 ต.ค. 2566    ประกาศ อบต.โคคลาน เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 38
  16 ต.ค. 2566    การลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโคคลาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 15
  12 ต.ค. 2566    ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลโคคลาน พ.ศ.2566 40
  9 ต.ค. 2566    ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 67
  3 ต.ค. 2566    แผนตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ระดับตำบล พ.ศ.2566-2570 43
  20 ก.ย. 2566    รายงานการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลโคคลาน 42
  22 มิ.ย. 2566    ข้อมูลนวัตกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 70
  2 พ.ค. 2566    ประชาสัมพันธ์โครงการยกย่องเกียรติคุณคนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 74
  1 พ.ค. 2566    แผ่นพับรณรงค์ให้ประชาชนเข้าใจสถานการณ์ของสาธารณภัย 42
  28 เม.ย. 2566    ประกาศประชาสัมพันธ์ข้อมูลผู้สูงอายุที่มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู็สูงอายุประจำปี 2566 52
  28 เม.ย. 2566    ประกาศรายชื่อคนพิการที่มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ 2566 43
  22 มี.ค. 2566    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง 70
  14 มี.ค. 2566    เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานเพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ 66


หน้าที่ 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ]