องค์การบริหารส่วนตำบลโคคลาน อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว : www.ko-klan.go.th
 
 
ผลปฏิบัติงาน
ข้อมูลทั้งหมด 5 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  30 ธ.ค. 2563    รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 29
  9 ต.ค. 2563    สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ ณ จุดบริการ ประจำปีงบประมาณ 2563 28
  16 ก.ย. 2563    ภาพรวมโครงการสงเเสริมอาชีพในชุมชน 28
  19 มิ.ย. 2563    รายงานผลการดำเนินตรวจสอบแก้ไขไฟฟ้าสาธารณะทางเข้าหมู่บ้านและภายในหมู่บ้าน บ้านสองพี่น้อง หมู่ที่ 5 29
  5 พ.ค. 2563    รายงานผลการดำเนินตรวจสอบแก้ไขไฟฟ้าสาธารณะทางเข้าหมู่บ้านและภายในหมู่บ้าน บ้านซับเม็ก หมู่ที่ 3 28