องค์การบริหารส่วนตำบลโคคลาน อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว : www.ko-klan.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 72 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  6 ต.ค. 2564    ประกาศประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโคคลาน อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคคลาน 40
  6 ต.ค. 2564    ประกาศ อบต.โคคลาน เรื่องการรับสมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาฯและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคคลาน 22
  6 ต.ค. 2564    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคคลาน เรื่องการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาฯและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 23
  22 ส.ค. 2564    ขอเชิญชวนผู้มีความประสงค์เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนตำบลโคคลาน ประจำปีงบประมาณ 2564 9
  19 ส.ค. 2564    ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก 29
  6 ส.ค. 2564    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง เป็นพนักงานจ้างทั่วไป 31
  1 ส.ค. 2564    ฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพผู้พิการ 22
  1 ส.ค. 2564    ฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 20
  19 ก.ค. 2564    ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป 24
  1 ก.ค. 2564    การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 21-22/2564 15
  12 มี.ค. 2564    ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการ 18
  1 มี.ค. 2564    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกู้เงินขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2563 17
  1 มี.ค. 2564    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 18
  22 ก.พ. 2564    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 16
  17 ก.พ. 2564    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตําบลให้ดํารงตําแหน่งตามสายงานฯ 14
  4 ก.พ. 2564    รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 17
  8 ม.ค. 2564    เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานเพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ 14
  7 ม.ค. 2564    ประชาสัมพันธ์ กสทช. NBTC 16
  4 ม.ค. 2564    อัตราภาษีป้ายใหม่ 16
  18 ธ.ค. 2563    ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสภา อบต.โคคลาน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 ในวันที่ 24 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภา อบต.โคคลาน 17


หน้าที่ 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ]