องค์การบริหารส่วนตำบลโคคลาน อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว : www.ko-klan.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 27 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  12 มี.ค. 2564    ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการ 21
  22 ก.พ. 2564    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 20
  17 ก.พ. 2564    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตําบลให้ดํารงตําแหน่งตามสายงานฯ 21
  4 ก.พ. 2564    รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 21
  8 ม.ค. 2564    เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานเพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ 20
  7 ม.ค. 2564    ประชาสัมพันธ์ กสทช. NBTC 14
  4 ม.ค. 2564    อัตราภาษีป้ายใหม่ 15
  2 ม.ค. 2563    ประชาสัมพันธ์การให้บริการในวันหยุดราชการ 14
  19 ก.ย. 2562    โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารฃองผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง เพื่อป้องกันและแก้ไขการทุจริต สร้างจิตสำนึกด้านคุณธรรมจริยธรรม และเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2562 15
  19 ก.พ. 2562    กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2562 15
  30 พ.ย. 2561    การมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฎิบัติราชการแทน 16
  1 ส.ค. 2560    การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ2560 16
  4 ม.ค. 2560    เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการและการชำระเงินค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 15
  18 พ.ย. 2559    รับสมัครบุคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคคลาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 14
  1 พ.ย. 2559    คู่มือสำหรับประชาชน 14
  3 ต.ค. 2559    คู่มือสำหรับประชาชน 14
  9 ส.ค. 2559    ประกาศ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนดิน หมู่2 บ้านซับม่วง (เส้นนานายสันทัด) 15
  30 ธ.ค. 2558    วารสารสรุปการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโคคลาน 14
  29 ธ.ค. 2558    ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 15
  30 พ.ย. 2558    ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 16


หน้าที่ 1 [ 2 ]