องค์การบริหารส่วนตำบลโคคลาน อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว : www.ko-klan.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 114 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  2 ก.พ. 2566    ประชาสัมพันธ์รายงานการจัดกิจกรรม "วันล้างมือโลก" ประจำปี 2565 2
  3 พ.ย. 2565    ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งคั้งเป็นพนักงานจ้างฯ 42
  2 พ.ย. 2565    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) 31
  26 ต.ค. 2565    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง 45
  3 ต.ค. 2565    ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 84
  4 ก.ย. 2565    ขอเชิญชวนผู้มีความประสงค์เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนตำบลโคคลาน ประจำปีงบประมาณ 2565 8
  2 ก.ย. 2565    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) 86
  2 ก.ย. 2565    ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งคั้งเป็นพนักงานจ้างฯ 64
  31 ส.ค. 2565    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง 61
  15 ส.ค. 2565    ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 74
  1 มิ.ย. 2565    โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารของ ผู้บริหาร สมาชิกสภา เพื่อป้องกันและแก้ไขการทุจริต สร้างจิตสำนึก ด้านคุณธรรม จริยธรรมและเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกินจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 131
  18 พ.ค. 2565    โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว ภายใต้กิจกรรม "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน" สืบสานสู่ 100 ล้านต้น 116
  23 มี.ค. 2565    ประกาศผลสอบคัดเลือก “อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น” 110
  16 มี.ค. 2565    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก“อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น” 140
  14 มี.ค. 2565    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคคลาน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง 126
  8 มี.ค. 2565    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคคลาน เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้คามสามารถทั่วไป ภาคความรู้เฉพาะตำแหน่ง และมีสิทธสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง 106
  8 มี.ค. 2565    รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นของตำบลโคคลาน 104
  4 มี.ค. 2565    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธสอบภาความรู้ความสามารถทั่วไป 105
  1 มี.ค. 2565    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคคลาน เรื่อง การรับสมัครเด็กเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคคลาน ประจำปีการศึกษา พ.ศ.2565 105
  1 มี.ค. 2565    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคคลาน เรื่อง การรับสมัครเด็กเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซับเม็ก ประจำปีการศึกษา พ.ศ.2565 103


หน้าที่ 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ]