องค์การบริหารส่วนตำบลโคคลาน อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว : www.ko-klan.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 84 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  23 มี.ค. 2565    ประกาศผลสอบคัดเลือก “อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น” 41
  16 มี.ค. 2565    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก“อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น” 41
  14 มี.ค. 2565    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคคลาน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง 58
  8 มี.ค. 2565    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคคลาน เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้คามสามารถทั่วไป ภาคความรู้เฉพาะตำแหน่ง และมีสิทธสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง 70
  8 มี.ค. 2565    รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นของตำบลโคคลาน 36
  4 มี.ค. 2565    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธสอบภาความรู้ความสามารถทั่วไป 54
  1 มี.ค. 2565    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคคลาน เรื่อง การรับสมัครเด็กเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคคลาน ประจำปีการศึกษา พ.ศ.2565 49
  1 มี.ค. 2565    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคคลาน เรื่อง การรับสมัครเด็กเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซับเม็ก ประจำปีการศึกษา พ.ศ.2565 44
  1 มี.ค. 2565    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคคลาน เรื่อง การรับสมัครเด็กเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไทยสามัคคี ประจำปีการศึกษา พ.ศ.2565 41
  14 ก.พ. 2565    รับสมัครบุคคลเพิ่อสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 73
  2 ก.พ. 2565    ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุภายใต้แนวคิด “เจอ แจ้ง แจ่ม แจ๋ว” 73
  6 ต.ค. 2564    ประกาศประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโคคลาน อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคคลาน 132
  6 ต.ค. 2564    ประกาศ อบต.โคคลาน เรื่องการรับสมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาฯและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคคลาน 121
  6 ต.ค. 2564    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคคลาน เรื่องการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาฯและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 115
  22 ส.ค. 2564    ขอเชิญชวนผู้มีความประสงค์เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนตำบลโคคลาน ประจำปีงบประมาณ 2564 106
  19 ส.ค. 2564    ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก 131
  6 ส.ค. 2564    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง เป็นพนักงานจ้างทั่วไป 155
  1 ส.ค. 2564    ฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพผู้พิการ 105
  1 ส.ค. 2564    ฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 106
  19 ก.ค. 2564    ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป 109


หน้าที่ 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ]