องค์การบริหารส่วนตำบลโคคลาน อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว : www.ko-klan.go.th
 
 
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 5 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  2 ต.ค. 2563    รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (ไตรมาส ที่๔ ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 27
  1 ต.ค. 2563    สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 26
  3 ก.ค. 2563    รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (ไตรมาส ที่๓ ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 24
  3 เม.ย. 2563    รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (ไตรมาส ที่๒ ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 25
  6 ม.ค. 2563    รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (ไตรมาส ที่๑ ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 26